Varlık Yönetim Şirketleri’nin faaliyet alanları nelerdir?
Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelik, 01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Detaylı bilgiye ilgili yönetmelikten ulaşabilirsiniz.
Varlık Yönetim Şirketleri ne iş yapar?
Kredi borçlarının ödenemediği durumlarda, bankalar sermayelerini güçlendirmek adına, tahsili gecikmiş alacaklarını bu konuda uzman kuruluşlara yani Varlık Yönetim Şirketlerine satarlar. Varlık Yönetim Şirketlerinin faaliyetleri; bankalar ve fonlar dâhil olmak üzere, diğer mali kurumların tahsili gecikmiş alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılmasını kapsar. Varlık Yönetim Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından belirlenmektedir. Varlık Yönetim Şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) denetimi altındadır. Borcunuzun bir Varlık Yönetim Şirketine devredilip devredilmediğini borçlu olduğunuz bankadan da teyit edebilirsiniz.
Banka bana sormadan borcumu nasıl ve ne hakla devreder?
Banka ve finansal kuruluşlardan kredili ürün (kredi, kredi kartı vs.) kullanırken imzaladığınız sözleşmelerde, kural olarak kredi kullandıran tarafa, alacağını üçüncü şahıslara devir yetkisi veren hükümler bulunmaktadır. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu alacağın devrini kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir ifadesiyle de düzenlemektedir.
Alacağın temlik edilmesi (devri) ne demektir, bunun kanuni bir dayanağı var mıdır?
Alacağın devri; alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını, borçlunun rızasına gerek olmadan bir sözleşmeye dayanarak üçüncü bir tarafa devretmesidir. İlgili esaslar Türk Borçlar Kanunu’nun 183. maddesi ve devamında düzenlenmiştir.
Borcum Varlık Yönetim Şirketine hangi yöntemle devredilir?
Borç, başta bankalar olmak üzere, “alacağını devredecek olan kurum” ile “Varlık Yönetim Şirketi” arasında imzalanan “Alacak Devir/Temlik Sözleşmeleri” ile devredilir.
Varlık Yönetim Şirketleri ile daha önce hiç anlaşma yapmadım. Anlaşma yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Varlık yönetim şirketinde sizinle ilgilenen çalışanlarımızla mutlaka açık, net bir iletişim içinde olmanızı öneriyoruz. Borcunuzla ilgili haciz, rehin, bloke gibi ilave hukuki masraf doğurabilecek durumları, anlaşma yapmadan önce, kendisine belirtmelisiniz. Ödeme planınız oluşturulurken taksitlerin tarih ve tutarlarını kontrol etmelisiniz. Ödeme kanalları ile ilgili mutlaka bilgi almalı ve hatalı yere/hatalı bilgilerle ödeme yapmamaya dikkat etmelisiniz. Borçlar Kanunu alacağın devrini kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir ifadesiyle de düzenlemektedir. Anlaşmaya istinaden yapacağınız ön ödeme tutarı ve ön ödeme tarihi ile ilgili, yine Kredi Yapılandırma veya Müşteri Hizmetleri Uzmanımız ile mutabık kalmalısınız. Anlaşma yaptıktan sonra, güncel borç tutarı bilgisini açık ve net olarak öğrenmelisiniz.
Ödeme Planı nedir?
Bu sizinle yapılan anlaşmayı, taksit tutarlarını, tarihini ve ödeme kanalını ayrıntılı olarak gösteren belgedir. Ödeme Planı, yapacağınız düzenli ödemelerde size kılavuzluk edecek bir kaynaktır.
Ödeme planı yaparken neden müşteri olarak benim kimlik fotokopimi istiyorsunuz?
MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” gereği, müşterilerimizle iş ilişkisine girmeden önce mutlaka kimlik tespiti yapmak zorundayız. Ayrıca şunu unutmayınız; kimlik tespiti, doğru müşteriye ulaşılması, doğru kişiyle anlaşma yapılması adına ve müşterinin bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda, her iki tarafı da koruyan bir işlemdir.
Taksitlerimi geç ödersem ne olur?
Taksitlerinizi geç öderseniz - gecikmenin 180 günden kısa olması halinde - faizini ve varsa masrafları ödeyerek, mevcut planınızla devam edebilirsiniz.
Taksitlerimi ödeyemezsem ne olur?
Taksitlerinizi ödeyememeniz durumunda, yapılan anlaşma geçerliliğini kaybeder ancak o zamana kadar ödediğiniz tutarlar, güncel faizli borç bakiyesinden düşülür. Asıl alacak rakamı üzerinden faiz işlemeye devam eder. Bu tür durumlarda yapılan en büyük yanlış Varlık Yönetim Şirketi ile ilişkiyi koparmaktır. Oysa şirket ile yeni bir ödeme planı oluşturma şansı her zaman vardır.
Elime toplu bir para geçti. Taksitlerimi toplu olarak tek seferde ödemek istersem avantajı nedir?
Güncel borç üzerinden yapılan anlaşmalarda vade tarihinden önce toplu bir ödeme yapılması durumunda, size avantaj sağlayacak bir indirim uygulanması söz konusu olabilir. Detaylar için Müşteri Temsilcimiz veya Müşteri Hizmetleri Uzmanımız ile görüşebilirsiniz.
Dosya veya borç kapama aşamasında hangi masraflar doğabilir?
İcra Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi gereken fek işlemlerinde (maaş haczi, gayrimenkul hacizleri, banka bloke işlemleri, dosyanın işlemden kaldırılması, vs.) harç ve masraflar talep edebilmektedir. Söz konusu tutarlar, İcra Müdürlüğü tarafından hesaplanır. Müşteri, bu masrafları ilgili icra müdürlüğüne ödemekle yükümlüdür.
Borcumun tamamını ödedikten sonra borcun bittiğine dair belgeyi nasıl temin ederim?
Ödemeleriniz tamamlandığında, ilgili dosyaya ait “Borcu Yoktur” evrakınızı internet şubemiz, cep şubemiz üzerinden giriş yaparak ya da 0 850 22 22 850 numaralı hattımızdan talep edebilirsiniz. “Borcu Yoktur” evrakınız talebinize göre e-posta ya da faks ile gönderilmektedir.
Borç bittikten sonra risk merkezi güncellemesini nasıl yapıyorsunuz?
Kapanan dosyaların bilgileri satıcı kuruma aylık olarak Dünya Varlık tarafından bildirilir ve borç ile ilgili veri bankası güncellemeleri satıcı kurum tarafından yapılır. Bunun yanında borçlara ait bildirimler, günlük (KRS) ve aylık (KLKR) olarak Dünya Varlık tarafından Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne yapılmaktadır
Bazı internet sitelerinde Şirketiniz için ibraname vermekten kaçınır yazıyor, doğru mu?
Yanlış. Ödemeleriniz tamamlandığında ve eğer doğuyorsa Damga Vergisi tarafınızca ödendikten sonra ilgili borç dosyanıza ait İbraname Belgenizi Müşteri Temsilcimiz / Müşteri Hizmetleri Uzmanlarımıza ulaşarak talep ettiğinizde süreç başlatılır. Evrak en kısa sürede tarafınıza ulaştırılır. Ancak yaptığınız ödemelerin dekontlarında borç kodunuz veya TC Kimlik Numarası yazmadığı takdirde ödemeniz takip edilemediği için ödeme işlemleri eşleşene kadar süreç uzayabilmektedir. Tavsiyemiz ödemelerinizi yaparken bu duruma dikkat etmenizdir.
Şirketiniz hakkında haciz fek etmez gibi şikayetler okudum, doğru mu?
Yanlış. İlgili dosyanızın borç kapanışı yapıldıktan sonra, icra dosyasının işlemden kaldırılması ve haczin fek edilmesi ile ilgili talebiniz, tarafımıza ulaştığında, avukatlarımız tarafından en kısa zamanda işleme alınır. Ancak bazı durumlarda icra dosyasının bulunduğu il ve ilçede avukatımız yoksa, başka merkezlerden göndermek durumunda kaldığımızdan, süreç uzayabilmektedir. Aynı şekilde bazı durumlarda da eski icra dosyaları arşivlere kaldırıldığı için bulup çıkarılması zaman alabilmektedir.
Şirketiniz ödenen borçları merkez bankasından silmez deniyor, doğru mu?
Yanlış. Tamamlanan ödemelerinize ait tüm dosyalarınız tarafımızca kapandıktan sonra, risk merkezine konu ile ilgili bildirim yapılır. Ondan sonrası şirketimizin kontrolü dışında olmakla birlikte şirketimize mal edilen bir gecikme olduğunun farkındayız.
İcra Dosyası üzerinde yapılan işlemlerde gecikme olabilir mi?
Evet, zaman zaman olabilir. UYAP sisteminde kaydı olmayan dosyalar üzerinden yapılacak işlemler için avukatımızın icra dairesine giderek dosyayı bulup sunması gerekmektedir. Bu süreç zaman zaman gecikmelere sebep olabilmektedir.
Borcuma dair tüm ödemeleri yaptıktan sonra, tarafıma masraf çıkması söz konusu olur mu?
Söz konusu dosya ile ilişkili olarak, icra ve dava dosyalarında dosya kapama, fek, feragat ve sair işlemler yapılması sebebi ile doğacak harç, borçlunun herhangi bir taahhütname, ibraname vb. belge düzenlenmesine dair herhangi bir talepte bulunması halinde doğabilecek damga vergisi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü vergi, resim, harç ve masraflar borçluya ait olacaktır.
İş Emri Numarası nedir?
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi), portalı üzerinden, hukuki olarak yapılan işlemlerin bildirim numarasıdır. Bu numarayı, ilgili Müşteri Temsilcisi / Müşteri Hizmetleri Uzmanınızdan öğrenebilirsiniz. Böylece icra işlemlerinin sonuçlanmasını sizler de takip edebilirsiniz.
Damga Vergisi ve BSMV nedir?
Damga Vergisi; Damga vergisi kanunu gereğince, resmi sözleşmelerden ve resmi belgelerden belirlenen oranlarda değişen tutarlarda alınan vergi türüdür. BSMV; Banka Sigorta Muamele Vergisidir. Banka ve Sigorta işlemlerinden doğan ve bu işlemlerin miktarları ya da gelirleri üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür.
Kişisel verilerimi işliyor musunuz?
Dünya Varlık tarafından banka ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacakları hakkında bilgi verilmesi, bankaların tahsili gecikmiş portföylerinin veya devir alınan gecikmiş alacaklarının idare, takibi ve tahsili için gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve alacak yapılandırmaları faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, risk yönetimi, güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; KKB, BKM, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
Kişisel verilerimi hangi amaçla işliyorsunuz?
Dünya Varlık, 4743 sayılı Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların satın alınması, tahsili yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir.
Kişisel verilerimi paylaşıyor musunuz?
Kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı veya izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilmektedir.
Kişisel verilerimi yurt dışına çıkarıyor musunuz?
Hayır, kişisel verileriniz yurt içindeki kendi serverlarımızda saklanmaktadır.
Açık rızamı almadan nasıl sms yolluyorsunuz?
Şirketimiz tarafından gönderilen iletiler elektronik ticaret kapsamında olmayıp yasal olarak kredi sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Bu sebeple açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Ortağı / Yöneticisi olduğum şirketin borcu var mıdır? Nasıl sorgulayabilirim ?
Ortağı / Yöneticisi olduğunuz şirketin borçlarına dair bir kefaletiniz olsaydı, sistemimizde kefaletinize ait borcu sorgulayabilecektiniz. Şirketinizin vergi numarasını ve iletişim bilgilerinizi iletebilirseniz, müşteri hizmetleri uzmanımız, ortağı / yöneticisi olduğunuz şirkete ait borç bilgisi hakkında size destek olacaktır.
0 850
22 22 850
Whatsapp 0530
263 02 53
Dünya Varlık ile ilgili daha fazla bilgi almak ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için e-posta üyeliği yapabilirsiniz.